Det knastrar i örat – vad kan det bero på?

Det knastrar i örat - vad kan det bero på? illustration

Öronen är komplexa organ som inte bara hjälper oss att uppfatta ljud utan också har en viktig funktion i vår balans och rumsorientering. Ibland kan vi uppleva olika ljud i våra öron som inte har en extern källa, till exempel ett knastrande ljud. Detta fenomen kan vara tillfälligt eller ständigt och kan ha en mängd … Läs mer